петак, 2. децембар 2016.ИЗВЕШТАЈ СА СИМПОЗИЈУМА – ТАРА 2016. ГОДИНЕ


УМСТБ Србије традиционално организује Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора здравствене неге. Ове године Симпозијум је одржан од 23. до 27. новембра у хотелу ''Оморика'' на Тари.  Сваког новембра сестре и професори здравствене неге се окупљају у намери да пленарном тематиком и саопштењем стручних радова скрену пажњу шире јавности о значају сестринске професије и перспективама њеног развоја у будућности, да размене искуства износећи примере добре праксе, а све у циљу иновирања и стицања нових знања усмерених ка подизању квалитета здравствене неге, како на локалном – тако и на националном нивоу. Ове године учешће у раду Симпозијума са својим радовима узели су и доктори.
У оквиру Првог округлог стола говорило се о менторској пракси и интерпрофесионалном образовању, као и о новинама у образовању медицинских сестара на високошколском нивоу. Било је речи о врстама пројеката, правилима и начину пријављивања и учешћу сестара у пројектима, доказима, предностима и баријерама у примени сестринске праксе засноване на доказима, методологији публиковања радова у часопису ''Сестринска реч'', као и о организовању службе здравствене неге и имплементацији информационих технологија, као значајном сегменту за ефикаснију организацију сестринске службе.
Тематика Другог округлог стола посвећена је насиљу над децом, које је на жалост присутно у нашој средини. Током излагања предавача истакнут је значај превенције и важност раног препознавања симптома насиља над децом, поступцима збрињавања и сарадњи са установама и институцијама укључених у заштиту деце од свих облика насиља.
Медицинске сестре и бабице из Србије и земаља окружења, кроз бројне усмене и постер презентације, изнеле су своја стручна искуства и примере из праксе, а популарна предавања су учесницима Симпозијума омогућила стицање нових знања примењивих у сестринском раду.
Уважавајући критеријуме за професионализацију сестринства Удружење медицинских сестара, техничара и бабица Србије предложило је следеће закључке:


ЗАКЉУЧЦИ ПРВОГ ОКРУГЛОГ СТОЛА


- Укидање могућности преквалификације за све сестринске образовне профиле у средњим медицинским школама;
- Формирање Центра/Одбора за сестринска истраживања уз финансијску подршку Коморе медицинских сестара и техничара;
- Доношење законских и подзаконских аката којима се регулише оснивање Службе за здравствену негу у здравственим установама на свим нивоима здравствене заштите;
- Усаглашавање Правилника о стручним академским и научним звањима са Правилником о унутрашњој организацији здравствених установа;
- Формирање Радне групе за израду Водича за безбедно руковање цитотоксичним лековима.


  ЗАКЉУЧЦИ ДРУГОГОКРУГЛОГ СТОЛА


- Упутити апел надлежним институцијама за именовање вође Тима на нивоу локалне самоуправе, односно координатора активности између просвете, здравства, Центра за социјални рад, полиције, правосуђа;
- Унапређење сарадње свих релевантних институција за заштиту деце од насиља;
- Јасно дефинисати улоге свих актера укључених у заштиту деце;
- Централизовати статистичке податке на нивоу локалне самоуправе;
- Едукација чланова стручног тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања за све фазе процеса заштите деце.

Медицинске сестре и лекари Дома здравља Краљево и Опште болнице ''Студеница'' су активно учествовали  у раду Симпозијума са шест усмених презентација. Овога пута награђена су три рада:

- ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У ХИРУРГИЈИ ЖУЧНИХ ПУТЕВА
Ана Вујић – вмс, ОБ ''Студеница''- одељење опште хирургије;
- ИНФЕКЦИЈА ОПЕРАТИВНОГ МЕСТА – ТЕРАПИЈА НЕГАТИВНИМ ПРИТИСКОМ
мр сци. мед. др Милан Р. Максимовић , хирург – ОБ ''Студеница'', Служба за пријем и ургентно збрињавање пацијената;
- ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ – ПРИМЕНА ТЕРАПИЈЕ НЕГАТИВНИМ ПРИТИСКОМ
Зорана Јовић – смс, ОБ ''Студеница'', одељење опште хирургије.

Нема коментара:

Постави коментар