jnvelike


ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ


***

***


***

Одговор на питање ЈН бр. 12-3-18 Лапараскопски материјал

***

***


***
Одлука о измени Одлуке о додели уговора ЈН бр.12-25-17
Одговор на постављено питање ЈН бр. 12-25-17 Медицински потрошни материјал

***


***

***


***
Позив за подношење понуде 12-20-17 Имплантати у ортопедији

***
Позив за подношење понуде 12-19-17 Материјал за трансфузију

***

***

Измена Конкурсне документације 12-18-17 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију
Измена конкурсне документације ЈН бр.12-22-17 Реагенси и потрошни материјал за лабораторију

***

***

***

***
Одговор на постављена питања

***
Друга измена конкурсне документације 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-12-17 Санитетски и медицински потрошни материјал

***

***

***
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава 12-9-17 Средства за хигијену
Друга измена конкурсна документација 12-9-17 Средства за хигијену

 ***
Конкурсна документација 12-8-17 Природни гас –Измењена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава12-8-17 Природни гас

***

Одлука о измени и допуни одлуке ЈН бр. 12-7-17 Намирнице за кухињу

***

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12-5-17 Санитетски и медицински потрошни материјал

***


***


***

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава 12-3-17 Лекови

***
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава 12-2-17 Стаплери

***

***

***
Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-25-16 Хируршки конци

***

Одлука о измени одлуке о обустави ЈН бр. 12-24-16 Санитетски и медицински потрошни материјал

***
Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-22-16 Потрошни материјал за дијализу
Одговор ЈН бр. 12-22-16 Потрошни материјал за дијализу

***

ИЗМЕНА Конкурсна документација 12-23-16 Имплантати у ортопедији


***

***


***

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12-19-16 Хируршки конци

***
Конкурсна документација 12-18-16  Лапароскопски материјал

***
Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-17-16 Рентген материјал
Позив за подношење понуде  12-17-16  Рентген материјал

***
Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-16-16 Потрошни материјал за лабораторију
Одговор 12-16-16-2

***
Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-14-16 Санитетски и медицински потрошни материјал
Конкурсна документација 12-14-16 Санитетски и медицински потрошни материјал

***

Одговор ЈН бр. 12-13-16 Имплантати у ортопедији

***

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12-12-16 Материјал за трансфузију

***

***

***

Одговор ЈН бр. 12-8-16 Реагенси за лабораторију

***
Одлука о додели уговора  ЈН бр. 12-10-16 Осигурање
Одговор 12-10-16-4
Одговор ЈН бр. 12-10-16 Осигурање

***
Позив за подношење понуде 12-8-16 Реагенси за лабораторију

***
Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-7-16 Хигијена
***

Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-6-16 Потрошни материјал задијализу
Конкурсна документација 12-6-16 Потрошни материјал за дијализу

***


***

Одговор на постављена питања ЈН бр. 12-2-16 Намирнице закухињу

***

Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-5-16 Медицински гасови

***


***

Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-01-16 Лекови

Измена Конкурсне документације ЈН бр. 12-29-15 Остеосинтетски материјал 

***

Измена конкурсне документације ЈН бр. 12-24-15 Санитетскии медицински потрошни материјал

***


***
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12-25-15 Потрошни материјал за дијализу
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12-25-15 Потрошни материјал за дијализу
Одговор напостављена питања ЈН бр. 12-25-15 Потрошни материјал за дијализу
Одговор ЈН бр. 12-25-15 Потрошни материјал за дијализу


Обавештење о обустави поступка јавне набавке 12-23-15 Материјалза трансфузију
Одлука о додели уговора ЈН бр. 12-23-15 Материјал за трансфузију
Одговор на постављено питање ЈН бр.12-23-15 Материјал за трансфузију
Измена конкурсне документације 12-23-15-9
Одговор на постављена питања ЈН бр. 12-23-15 Материјалза трансфузију

Одговор
Одговор ЈН број 12-19-15 Хируршки конци 1
Одговор ЈН број 12-19-15 Хируршки конци
Одговор 12-19-15 Хируршки конци
Одговор 12-19-15 Хируршки конци


Одлука о обустави
Одлука 12-17-15
Одлука 12-17-15
Нема коментара:

Постави коментар