o


О нама

Краљево је релативно млад град, са више модела урбанистичке изградње. У току свог развоја, прошао је све фазе, од сеоског, до данашњег развијеног градског насеља.
У XV веку помиње се село Рудо Поље, касније добија име "Карановац". Указом Краља Милана Обреновића од 19. IV 1882. године, град Карановац је променио име у Краљево, као успомена на успостављање Краљевине Србије, и долазак првог крунисаног краља после косовске трагедије у ову варошицу.
Краљево је данас економски, културни и административни центар, не само подручја ове општине, већ и Рашке и Врњачке Бање. Он је седиште Рашког округа. Град лежи у средњем делу уже Србије, у источном делу краљевачке котлине, у међуречју Ибра и Западне Мораве, на домаку планинских лепотица - Гоча, Жељина, Копаоника и Котленика. Велика раскрсница друмског и железничког саобраћаја, туристички центри (Врњачка Бања, Копаоник, Гоч, Матарушка Бања, Богутовачка Бања), културно наслеђе (манастири Жича и Студеница, Маглич итд.), умногоме позитивно утичу на развој и динамику овог региона у послератном периоду. Све то неминовно пратио је и развој здравствене службе.


Здравствени центар је јединствена здравствена установа која пружа услуге примарне здравствене заштите у Дому здравља Краљево и услуге секундарне здравствене заштите у Општој болници Краљево.

Светла традиција Манастира Студеница по коме је названа наша Установа посебно нас обавезује на стално унапређење и развој здравствене заштите.

Наша Општа болница која спада у ред великих болница пружа услуге секундарне здравствене заштите за око 250.000 потенцијалних корисника са 580 постеља, организована је као савремена болница на основу Статута и Правилника о унутрашњој организацији а чине је:
-    Хируршки сектор,
-    Интернистички сектор,
-    Дијагностички сектор и
-    Немедицински, који су функционално повезани.

Болница је у оквиру Пројекта „Развој здравства Србије“ реструктуирана уз подршку Министарства здравља и Светске банке. Исти пројекат је подразумевао реконструкцију простора, набавку нове опреме, увођење информационе технологије и едукацију кадрова. Пројекат је успешно завршен и постигнути су очекивани резултати са крајњим циљем стварања безбедне, ефикасне, рационалне и квалитетне болнице која је једнако доступна свим корисницима.

Због напред наведеног 2006. године је на Националној конференцији проглашена најбољом у унапређењу квалитета у конкуренцији великих болница у Србији од тада стално смо у врху ранг листе у истој конкуренцији. То нас још више обавезује да стичемо нова знања и ширимо стечена где их у пракси примењујемо у највољи начин а све у циљу очувања телесног и менталног здравља наших грађана.

Уз подрушку Агенције за акредитацију и Министарства здравља наша Установа је прошла процес акредитације првог степена а сада настојимо да уведемо и клиничке путеве.

Остварили смо веома успешну сарадњу са многим здравственим установама у земљи и иностранству, а посебну сарадњу имамо са Војно медицинском академијом, Клиничким центром у Марибору, са Општом болницом у Сент Полтену (Аустрија), са Болницом Ужоки у Будимпешти, са Универзитетком клиником Сибиу (Румунија) итд.

Посебно желим да истакнем активности и остварене резултате у оквиру Програма „Србија против рака“ на раном откривању рака дојке и грлића материце, дебелог црева, што ћемо у мају месецу објавити. Циљ нам је да овај Програм наставимо у континуитету.

Важно је да истакнемо да наша Установа остварује и веома добре резултате у финансијском погледу. Иако добијамо недовољно средстава од стране РЗЗО-а за лекове, потрошни материјал и за плате, ми финансијски успешно послујемо, између осталог зато што правилном применом Закона о јавним набавкама остварујемо и до 20% ниже цене од цена које су објављене у Службеном гласнику. Због тога, наравно често будемо наредне године приликом уговарања са РЗЗО-ом кажњени уместо да будемо награђени, због чега се последњих година интензивно залажемо да се промени начин финансирања и у примарној и у секундарној здравственој заштити по принципу да новац прати пацијента. Такав начин финансирања је предуслов за одрживост здравственог система.
Општа болница Студеница Краљево, као самостални субјект, онована је 30.9.2014. године, када је званично заведена у Агенцији за привредне регистре Србије. В.д. директора Опште болнице Студеница је мр сци мед. др Зоран Мрвић, специјалиста дечје хирургије и субспецијалиста дечје урологије.Нема коментара:

Постави коментар