istorijat


Историјат

Развој здравствене службе на овом подручју има богату традицију. Почиње из давнина, још од стварања прве српске болнице у Манастиру  Студеница у XII веку, која је носила назив "Свети дух". Сава Немањић је у оквиру болнице одвојио одељење за душевне од одељења за телесне  болеснике.
Први водовод и канализација изграђени су у Манастиру Студеница 1196. године, што сведочи о високом хигијенском нивоу у ондашњем  периоду. Друга болница је настала у Манастиру Жича 1217. године. После II српског устанка 1817. године основана је прва народна  амбуланта Кнежевића у Карановцу (Краљеву).


Први подаци о болници

Први податак о болничкој заштити на овом подручју датира из 1837. године,  када је у Карановачком гарнизону основана мала болница. Половином  XIX века била је основана и болница за лечење оболелих од сифилиса, која је  потом пресељена код Рашке.
У Краљеву је 1863. године основана једна од првих болница у Србији у XIX веку, када почиње организовано лечење становништва. Први управник болнице је био лекар Јован са платом од 37 талира. Прва апотека добила је одобрење за рад 1881. године, од када и  званично почиње развој апотекарске службе у Краљеву. Први апотекар је био Душан Тодоровић.

Прва грађанска болница

У Краљеву се тек 1895. године, одобрењем Министарства унутрашњих дела, односно његовог Санитетског одељења, отвара прва грађанска болница, и то као привремена среска болница, смештена привремено у ненаменској згради са 10, односно 15 кревета. Град и срез добијају новоизграђену среску болницу са 50 кревета, павиљонског типа, општег смера, тек 1913. године.
Од 1936 - 1940. године записано је да постоји Болница Моравске бановине. Управник Болнице 1940. године је био др Витомир Говедаревић, хирург, који је у извештају навео да је извршено 800 операција.


У 1962. години на подручју Краљева постојале су следеће здравствене установе:
1.Општа болница, основана 1863. године,
2.Дом народног здравља, основан 1953. године,
3.Антитуберкулозни диспанзер са стационаром, основан 1947. године,
4.Центар за здравствену заштиту мајки деце, основан 1962. године,
5.Завод за здравствену заштиту, основан 1949. године,
6.Зубна поликлиника, основана 1958. године,
7.Апотеке: "Здравље", "Помоћ", "Црвени крст" и Апотека Матарушка Бања,
8.Здравствена станица Фабрике вагона, основана 1937. године,
9.Здравствена станица "Магнохром", основана 1958. године,
10.Здравствена станица Рибница,
11.Здравствена станица "Женева",
12.Здравствена станица Лађевци,
13.Здравствена станица Матарушка Бања,
14.Здравствена станица Ушће, основана 1955. године са амбулантама у Гокчаници, Мланчи и Ушћу,
15.Здравствена станица Самаила,
16.Здравствена станица Врба,
17.Здравствена станица "Јасен",
18.Здравствена станица "ЖТП",
19.Природно лечилиште Матарушка Бања (Акционарско друштво за експлоатацију минералне воде, основано 1900. године),
20.Природно лечилиште Богутовачка Бања, основано 1968. године.


Медицински центар у Краљеву основан је 1967. године, а у његов састав улазе: Дом здравља, Зубна поликлиника, Здравствене станице Рибница, Лађевци, Самаила, Прва здравствена станица, Здравствена станица Матарушка Бања, Здравствена станица Врба, Антитуберкулозни диспанзер и Општа болница. Као самосталне установе раде: Завод за здравствену заштиту,  Народна апотека Краљево у чији су састав 1963. године ушле Апотеке: "Здравље", "Црвени крст", "Помоћ" и Апотека Матарушка Бања, Здравствена станице "Фабрика вагона", "Магнохром", "Јасен" и "ЖТП" и Природно лечилиште Матарушка Бања.
Диспанзер за медицину рада основан је 1968. године спајањем здравствених станица: "Фабрика вагона", "Магнохром" и "Јасен". Интеграциони процеси у здравству се настављају, тако да се 1973. године оснива Медицински центар у чији састав улазе, поред Дома здравља и Болнице,  Завод за здравствену заштиту и апотеке. Диспанзер за медицину рада се интегрише са Медицинским центром 1976.  године.

Оснивање Здравственог центра "Студеница"

 Из састава Медицинског центра "Др Љубинко Ђорђевић" издваја се Завод  за заштиту здравља 1983. године.
У 1992. години доношењем Закона о здравственој заштити оснивају се здравствени центри. Тако се на подручју Краљева оснива Здравствени центар "Студеница" у чији састав су, поред Дома здравља Краљево, Опште болнице, Апотеке, Диспанзера за медицину рада, који су били у саставу Медицинског центра "Др Љубинко Ђорђевић", ушли: Дом здравља Врњачка бања, Дом здравља Рашка и Апотека Рашка. Из Здравственог центра ''Студеница'' 1994. године издваја се Апотекарска установа Краљево.


Развој здравства у Краљеву

У 1994. години на територији општине Краљево постоје следеће здравствене  установе:

1. Здравствени центар "Студеница",
2. Завод за заштиту здравља,
3. Апотекарска установа,
4. Завод за специјализовану рехабилитацију "Агенс" Матарушка Бања
5. Завод за здравствену заштиту радника у железничком саобраћају "Београд" у Београду - Здравствена станица "Краљево" у Краљеву

Изградња Хируршке болнице

Повећањем стопе доприноса за здравствено осигурање запослених и средствима Републичког завода за здравствено осигурање, обезбеђена су средства за изградњу Хируршке болнице. Изградња хируршке болнице започета  је 1978. године, али због недовољног прилива средстава, завршена је 1999. године и усељена за време рата. Створени су повољни смештајни услови за болеснике и за рад здравствених радника. У њој су смештена следећа одељења и службе: хируршко, ортопедско, уролошко, дечије хируршко, офталмолошко, оториноларинголошко са максилофацијалном хирургијом, гинеколошко, акушерско и дечије одељење, оперциони блок, анестезиологија са реанимацијом и рентген дијагностика. У посебној згради смештен је антитуберкулозни диспанзер са пнеумофтизиолошким одељењем и служба за  патологију и судску медицину.

Реновирање старе болнице

Стара зграда болнице је комплетно адаптирана 2001. године. Нови смештајни простор омогућује пацијентима да се пријатније осећају и да имају услове за одржавање личне хигијене, којих није било у старој болници. Створени су и повољнији услови за рад здравствених радника. У њој су смештена интернистичка одељења болнице: интерно, хемодијализа, неуропсихијатријско, дерматовенеролошко, инфективно и служба за гастроентерологију.

Земљотрес који  је новембра 2010. године погодио Краљево и околину је знатно оштетио зграду Интернистичке болнице, тако да су сва одељења (220 постеља) пресељена у Хируршку болницу. Обезбеђење неопходних финансијских средстава, пројектне документације, расписивање тендера и спровођење неопходних процедура, успорило је почетак реконструкције, па је тек у авгисту 2013. године потписан Уговор о извођењу радова на санацији зграде Интернистичке болнице са предузећем ''Тончев градња'' из Сурдулице.

Неопходна финансијска средства обезбедило је Министарство здравља Републике Србије. Реконструисано је 5500 м2 корисне површине, а укупна вредност изведених радова је износила 90 милиона динара.
Дана 29. априла 2015. године свечано је отворен Интернистички одсек Опште болнице ''Студеница'', а отварању је присуствовао и Министар здравља асс др Златибор Лончар.

Директори Медицинског центра ''др Љубинко Ђорђевић'' (1967. – 1990.)

др Јарослав Јовановић, педијатар, од 1967. до 1970. године;
др Томислав Милић, хирург, од 1970. до 1974. године;
др Десимир Сретовић, радиолог, од 1974. до 1987. године;
др Благоје Наупарац, офталмолог, од 1987. до 1992. године.

Одлуком Скупштине Републике Србије, 26. јула 1990. године Медицински центар ''др Љубинко Ђорђевић'' мења име у Здравствени центар ''Студеница'' Краљево.

Директори Здравственог центра ''Студеница'', од 1990. године

Др Раде Вукашиновић, педијатар, од 1992. до 1998. године;
Др Момчило Ђуровић, анестезиолог, од 1998. до 2000. године;
Др Драган Арсић, дечји хирург, од 2000. до 2001. године;
Др Љубиша Ђоковић, радиолог, од 2001. до 2003. године;
Др драган Арсић, дечји хирург од 2003. до 2012. године;
Др Звонимир Веселиновић, хирург, од 2012. до 2014. године.


Општа болница ''Студеница'' Краљево као самостални субјект постоји од 30.09.2014. године, а на њеном челу се налази в.д. директора мр сци мед др Зоран Мрвић, специјалиста дечје хирургије и дечје урологије.
Нема коментара:

Постави коментар