male


ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
   
Конкурсна документација 11-08-16  Услуге одржавања и сервисирања лифтова

Одлука о додели уговора ЈНМВ бр.11-7-16 Мрежице и ТО Ттраке

Обавештење о обустави поступка јавне набавке 11-06-16 Компјутерска опрема
Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 11-06-16 Рачунарска опрема
Измена конкурсне документације ЈНМВ бр. 11-06-16 Рачунарска опрема
Прилог 8-техничка спецификација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава 11-06-16 Рачунарска опрема  Конкурснадокументација 11-101-15 Лабораторијски потрошни материјал


- Пријава 11-97-15 Лекови контрасна средства
Измена конкурсне документације


Конкурсна документација  11-96-15  Рентген материјал


Одлука о додели уговора ЈНМВ бр.11-95-15 Хируршки конци


Конкурсна док.ументација 11-94-15 Остеосинтетски материјал

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (1)
Одлука о додели уговора ЈНМВ бр.11-93-15 Услуге фиксне телефоније
Конкурсна документација 11-93-15  Услуге фиксне телефоније

Одлука о додели уговора

Позив за подношењепонуде  11-92-15  Услуге одржавање и сервисирање


Нема коментара:

Постави коментар