четвртак, 18. август 2016.


БРЖЕ ДО БОЛНИЦЕ И ДОМА ЗДРАВЉА

Још од времена кад су саграђене зграде хирушког блока и поликлинике све је израженији проблем отежаног приступа овим објектима посебно Служби хитне медицинске помоћи. Иако се у прошлости се тек повремено овај проблем актуелизвао није било значајнијих корака у правцу обезбеђења прилаза овим објектима са неке друге стране. Није адекватан ни пролаз из Улице цара Душана, па се ових дана поново актуелизује питање прилаза комплексу зграда Опште болнице „Студеница“ и Дома здравља, овога пута из Улице хероја Маричића. Обезбеђење адекватног прилаза било је, првог дана у недељи, само једна од тема посете градоначелника Краљева др Предрага Терзића овој здравственој установи.

Иако је после издвајања Дома здравља из Здравственог центра „Студеница“ под ингеренцијом локалне самоуправе само установа примарне здравствене заштите исказан је интерес да се удруженим снагама реши проблем који сваким даном, због повећаног броја оних којима су поребне здавствене услуге, поприма све шире размере. Након разматрања више варијанти са менаџментом Опште болнице вршилац дужности директора др Зоран Мрвић потврђује да и даље постоји дилема да ли бољи приступ омогућити рушењем једне зграде на крају Југ Богданове улице, или неколико нелегално изграђених објеката у Улици војводе Путника како би се омогућио пролаз из Улице хероја Маричића.
И поред чињенице да је у надлежности града само примарна здравствена заштита, са њом и обавеза финансирања рада Дома здравља, није неважно да је Општа болница „Студеница“, с обзиром на број запослених, највећи послодавац у Краљеву што је повод за залагање да се проблеми које има решавају заједничким снагама. Сем планске документације као првом кораку ка решавању проблема није безначајно да треба обезбедити смештај за одређен број породица са локације којом се протеже нови прилаз Општој болници.
Једна од тема било је и финансирање даљег рада Метадон центра и метадонске терапије којој се подвргавају зависници од опојних дрога, али и решавање проблема одлагања патоанатомског отпада. Преовладава утисак да су то проблеми који се могу елиминисати јединио заједничким напорима, као и други који нису директно везани за надлежност локалне самоуправе али се уз њену помоћ могу знатно брже и на бољи начин решавати.
Општа болница је једна од ретких установа у Србији која има Метадон центар настао као резултат партнерског рада током реализације пројекта невладине организације и Министартсва здравља. Годинама уназад у њега, по утврђеном распореду, долазе зависници од опојних дрога и ту добијају одговарајућу терапију. Од тренутка кад је време за реализацију пројекта истекло, а томе има пуне две године, финасирање је пало на терет Опште болнице која настоји да бар део трошкова прене се на локалну самоуправу.

Метадонска терапија представља квалитетну и једино могућу терапију која се примењује у свету, а свако одустајање од ње ствара потенцијалну опасност за много шири круг грађана од оних који користе опојне дроге. Посебно опасности излажу се становници стамбених зграда у чијим се хаусторима приступа коришћењу дрога, у првом реду најмлађи. У контролисаним условима терапија се спроводи у за то посебно одређеним и адекватним просторијама, а недостатак значајних средства потребних за набавку лекова доводи у питање даљи рад ове службе.

Нема коментара:

Постави коментар