понедељак, 23. октобар 2017.


ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА АНКЕТАРЕ
У периоду од 1. до 30. новембра 2017. године, у Србији ће бити спроведено велико истраживање, Четврта национална студијa преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика, у организацији Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијамa, Институтом за јавно здравље Србије ''др Милан Јовановић Батут'' и мрежом института и завода за јавно здравље.

У оквиру  припреме за извођења студије, у нашој болници је одржана  практична обука за 200 анкетара, здравствених радника, који ће у болницама попуњавати упитнике за сваког пацијента хоспитализованог у време извођења студије.

Студија се изводи са циљем сагледавања учесталости болничких инфекција, њихових проузроковача и потрошње антибиотика, као и за планирање даљих активности у њиховој превенцији, а биће спроведена у 67 болница у Србији (40 општих болницa, 9 института, 4 клиничко-болничка центра, 4 клиничка центра, укључујући и две приватне болнице), са  очекиваним обухватом од  око 15 000 пацијената. 

Болничке инфекције могу значајно да умање квалитет лечења, да доведу до продужења болничког лежања и повећане потрошње антибиотика, што све доводи и до повећања укупних трошкова лечења.  Болничка инфекција је инфекција која је настала  током хоспитализације, односно која није била присутна или пацијент није био у стању инкубације у моменту пријема у болницу.

Оно што болничке инфекције чини проблематичним је да их изазивају микроорганизми који стално мењају своје карактеристике и што су често они отпорни на различите врсте антибиотика. С обзиром на овакву природу самих микрорганизама, а и потребу да се заштите нарочито осетљиви пацијенти (највећи број ових инфекција јавља се у јединицама интензивне неге), а да би се сачувао постојећи терапијски спектар (с обзиром на растућу резистенцију) разумљива је потреба Министарства здравља за развијањем политика и спровођењем активности за спречавање ширења болничких инфекција.

Четврта национална студија преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика изводи се по први пут у сарадњи и координацији са Европским центром за превенцију и контролу болести, те ће по први пут резултати наше националне студије бити поредиви са резултатима целе Европе, и наћи се на једнственој мапи Европе. По први пут у Србији се паралелно спроводи и студија потрошње антибиотика, што је у складу са иницијативом Министарства здравља, нацртом Националног програма за контролу антимикробне резистенције и рационалне употребе антибиотика.  

Учеснике обуке је током дана посетио државни секретар у Министарству здравља
др Мехо Махмутовић, који је са представницима наше установе обишао и јединицу централне интензивне неге.


Нема коментара:

Постави коментар